Do prawidłowego działania strony wymagane są pliki cookies. Informacje w nich zawarte są wykorzystywame do celów funkcjonalnych oraz statystycznych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Centrum Handlowe Stara Kablownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Legionów 83, 43-502 Czechowice-Dziedzice informuje, iż zrealizowała projekt pt.:

„Multicentrum Stara Kablownia w Czechowicach – Dziedzicach – rewitalizacja obiektów poprzemysłowych poprzez nadanie im funkcji kulturalno-rozrywkowych i handlowo-usługowych”

Przedmiotem inwestycji była rewitalizacja terenów poprzemysłowych, znajdujących się w ścisłym centrum Czechowic – Dziedzic i nadanie im nowych funkcji gospodarczych, społecznych, kulturalno - rozrywkowych i edukacyjnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.2.3 „Rewitalizacja – JESSICA” Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl